Επιστροφή

10/09/2014, 10:00, ΔΤ 3029, Υπογραφή Συμβάσεων για Μηχανολογικό Εξοπλισμό του Π.Σ.

Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος υπεγράφησαν οι παρακάτω Συμβάσεις:

  • Στις 28-8-2014 Σύμβαση από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» που αφορά στην προμήθεια με αγορά εκατόν πέντε (105) τεμαχίων θερμικών καμερών χειρός, που θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας όπως οδικές σήραγγες με πυκνούς καπνούς κλπ., για την ανεύρεση εγκλωβισμένων ατόμων ή τον εντοπισμό εστιών φωτιάς. Η Σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» και «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».
  • Στις 4-9-2014 Σύμβαση από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και την εταιρεία με την επωνυμία «Draeger Hellas Α.Ε., που αφορά την προμήθεια με αγορά ενός (1) αυτοκινούμενου εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς, ο οποίος προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης του πυροσβεστικού προσωπικού, σε συνθήκες πυρκαγιάς με πραγματική φλόγα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013».

 

 

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr