Επιστροφή

13/05/2013, 16:00, ΔΤ 2809, Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης, Συναντίληψης και Συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ).

 

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Σωτήριος Γεωργακόπουλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), εποπτευόμενου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Παναγιώτης Κουτσουμπέλης υπέγραψαν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, Μνημόνιο Κατανόησης, Συναντίληψης και Συνεργασίας του Π.Σ. με το ΕΚΕΜ.

Στη σύσκεψη που προηγήθηκε οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη θεσμοθέτηση, της μεταξύ τους συνεργασίας μέσα από την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη αναμένουν αμοιβαία οφέλη σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος, στην από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, προγράμματα και δράσεις καθώς και σε κοινά σχεδιαζόμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέλος, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των υπολοίπων φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών του δημοσίου καθώς και της νεολαίας σε θέματα εθνικών και ευρωπαϊκών θεμάτων πολιτικής προστασία, θα αποτελέσει ένα ακόμη προνομιακό πεδίο συνεργασίας. Εν´ όψει μάλιστα και της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε το πρώτο εξάμηνο του 2014 της οποίας το ΕΚΕΜ αποτελεί θεσμοθετημένο συμβουλευτικό φορέα, τα δυο μέρη θα συντονιστούν σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μετά την υπογραφή ο Αρχηγός του Π.Σ και ο Πρόεδρος του ΕΚΕΜ δήλωσαν ότι το Πυροσβεστικό Σώμα αποδίδει μέγιστη σημασία στα θέματα προστασίας του πολίτη και διαχείρισης καταστροφών και πιστεύει στην αδήριτη ανάγκη για συνεργασία όλων των Υπηρεσιών, των Φορέων και Οργανισμών του Κράτους στο πεδίο ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων προς όφελος του πολίτη, συμβάλλοντας έτσι στην προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr