Επιστροφή

14/02/2014, 10:00, ΔΤ 2948, Υπογραφή Σύμβασης για Μηχανολογικό Εξοπλισμό του Π.Σ.

 

Υπεγράφη 07-02-2014 από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ως εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος και την εταιρεία με την επωνυμία «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», με δ.τ. «CITROEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», Σύμβαση που αφορά προμήθεια:

Δώδεκα (12) αυτοκινήτων επιβατηγών τύπου βαν 4Χ2 (8+1) θέσεων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013» και «Μακεδονία - Θράκη».

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα χρησιμοποιηθούν με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr