Επιστροφή

15/11/2016, 12:00, ΔΤ, 3388, Υπογραφή συμβάσεων για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και υπογραφή σύμβασης για προμήθεια ελαστικών επισώτρων.

 

Στα πλαίσια Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος σε μηχανολογικό εξοπλισμό, υπεγράφησαν, από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) και προμηθευτών, οι ακόλουθες συμβάσεις:

1. Επιχειρησιακά Προγράμματα «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα» και «Νοτίου Αιγαίου». Οκτώ (8) υδροφόρα Πυροσβεστικά Οχήματα (4X4) άμεσης επέμβασης, εξοπλισμένα με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1000 λίτρων νερού και 100 λίτρων αφρού.

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Κρήτης». Τέσσερα (4) υδροφόρα Πυροσβεστικά Οχήματα (4X2) άμεσης επέμβασης, εξοπλισμένα με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 5.000 λίτρων νερού και 500 λίτρων αφρού.

3. Επιχειρησιακά Προγράμματα «Κεντρική Μακεδονία», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», και «Νοτίου Αιγαίου». Δέκα επτά (17) υδροφόρα Πυροσβεστικά Οχήματα (4X4) άμεσης επέμβασης, εξοπλισμένα με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 2.500 λίτρων νερού και 300 λίτρων αφρού.

Υπεγράφη επίσης από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και την εταιρία «ΜΑΞΙΜ – ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμβαση που αφορά την προμήθεια χιλίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (1.688 τεμ.) ελαστικών επισώτρων.

 

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr