Επιστροφή

16/01/2014, 09:15, ΔΤ2938, Υπογραφή Σύμβασης για Μηχανολογικό Εξοπλισμό του Π.Σ.

Στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος σε μηχανολογικό εξοπλισμό, υπεγράφη από 13-01-2014, από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ως εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος και την εταιρεία με την επωνυμία «MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MERCEDES», σύμβαση που αφορά στην προμήθεια είκοσι ενός (21) αυτοκίνητων επιβατηγών τύπου βαν (4X4) 8+1 θέσεων. Τα υπό προμήθεια οχήματα θα διανεμηθούν στις Περιφέρειες της χώρας, με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού σε συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.
 
 
 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr


Για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies.
Χρησιμοποιώντας το fireservice.gr αποδέχεστε τη χρήση τους.