Επιστροφή

17/01/2014, 14:30, ΔΤ 2939, Υπογραφή Σύμβασης για Μηχανολογικό Εξοπλισμό του Π.Σ.

 
Υπεγράφη 09-01-2014 από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ως εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος και την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΞ Α.Ε.», Σύμβαση που αφορά προμήθεια:
Έξι (6) Ειδικών Βραχιονοφόρων Πυροσβεστικών οχημάτων ωφέλιμου ύψους 20m, με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 2.500 L και 300 L αντίστοιχα, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Μακεδονία - Θράκη» και «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα -Ήπειρος».
Τα υπό προμήθεια οχήματα θα χρησιμοποιηθούν με κύριο έργο, την καταπολέμηση πυρκαγιών σε βιομηχανικές περιοχές και τη διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν σε πολυώροφα κτίρια σε ύψος έως 20 m από το έδαφος.
 
 
 
 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr