Επιστροφή

30/07/2014, 18:30, ΔΤ 3004a, Υπογραφή Σύμβασης για Μηχανολογικό Εξοπλισμό του Π.Σ.

Υπεγράφη στις 25-07-2014 από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ως εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, και την εταιρεία με την επωνυμία «“Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΠΣΠΙ-6Ω1) που αφορά στην προμήθεια δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) τεμαχίων ελαστικών επισώτρων οχημάτων τύπου RADIAL (22 διαστάσεων).

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr