Επιστροφή

30/11/2012, 08:40, ΔΤ 2730, Επεμβάσεις της Π.Υ την 29/11/2012.

Από Ω/14:20 την 29/11/2012 εκδηλώθηκαν ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Αττικής. Η Υπηρεσία μας δέχτηκε συνολικά 98 κλήσεις, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 24 αντλήσεις υδάτων, 39 κοπές δέντρων και 9 αφαιρέσεις αντικειμένων. Έλαβε μέρος με 52 πυρ/στες και 21 συνεργεία.

 

 

 

 

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr