Επιστροφή

31/10/2014, 14:30, ΔΤ 3045a, Υπογραφή Συμβάσεων για Μηχανολογικό Εξοπλισμό του Π.Σ.

Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος υπεγράφησαν οι παρακάτω Συμβάσεις:

• Στις 20-10-2014 Σύμβαση από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά στην προμήθεια με αγορά τεσσάρων (4) Υδροφόρων Πυροσβεστικών Οχημάτων Ελαφρού Τύπου (4X4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος,. Η Σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

• Στις 24-10-2014 Σύμβαση από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά στην προμήθεια με αγορά έξι (6) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων (4Χ2) άμεσης επέμβασης εξοπλισμένα με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1.000L και αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι».

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr