Επιστροφή

Δ.Τ. 2283, 24/08/2010, 12:30, Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το σύστημα παρακολούθησης του φοινικοδάσους της Πρέβελης σας γνωρίζουμε ότι:

Το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται συχνά από φορείς της Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχει σε προγράμματα - έργα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως τελικός χρήστης των αποτελεσμάτων τους, όταν αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος σε έργα άλλων φορέων για τα οποία δε γίνονται έγκαιρα γνωστά τα παρακάτω:

  1. Το φυσικό αντικείμενο και το πλήθος των τεχνικών προδιαγραφών των έργων.
  2. Η σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα οφέλη τους.
  3. Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που δημιουργούνται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την υποστήριξη τους.

Για το συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης του φοινικοδάσους της Πρέβελης, δεν εξασφαλίστηκαν οι αρχές διαλειτουργικότητας, καθώς ειδοποιηθήκαμε για την παραλαβή του στις 29 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, μη γνωρίζοντας καν ότι υπάρχει σε εξέλιξη τέτοιο πρόγραμμα και φυσικά ήταν αδύνατη η παραλαβή του και η ένταξή του στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό μας, που είχε ολοκληρωθεί από το Μάρτιο του 2010.

Συμπληρωματικά στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», έχει υποβληθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα και βρίσκεται προς έγκριση στη Διαχειριστική Αρχή, η υλοποίηση ολοκληρωμένου πανελλαδικού συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Αντιμετώπισης Πυρκαγιών, που θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Επικράτεια.

Επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αναπτύξει τον Επιχειρησιακό του Σχεδιασμό και χρησιμοποιεί ικανό αριθμό ατόμων και μέσων κατά την προκατασταλτική φάση της επιτήρησης των δασικών εκτάσεων όπως:

  1. Επίγεια επιτήρηση μέσω των πυροφυλακίων
  2. Υδροφόρα Πυροσβεστικά οχήματα σε διασπορά
  3. Περιπολίες Μικτών εποχούμενων περιπόλων με τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛΑΣ
  4. Εναέριες περιπολίες από Αεροσκάφη.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα βάσει της Νομοθεσίας , λειτουργεί ως κατασταλτικός μηχανισμός στο θέμα των Δασικών Πυρκαγιών και την ευθύνη της πρόληψης έχουν άλλοι Δημόσιοι Φορείς.