Επιστροφή

ΔΤ 1103b, 23/11/2004, 22:30, Ανακοίνωση

Στις 24 Νοεμβρίου 2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια άσκηση συνεργασίας κατάσβεσης πυρκαγιάς πετρελαιοειδών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις διυλιστηρίων Ασπροπύργου των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε "Μαύρος Χρυσός 2004", που διοργανώνεται σε συνεργασία Ελληνικών πετρελαίων με την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η ΕΜΑΚ) και της Π.Υ. Ελευσίνας.
Η άσκηση με την επωνυμία "Μαύρος Χρυσός" έχει σκοπό:
1. Την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και τη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας των εμπλεκομένων φορέων.
2. Στην εξοικείωση και απόκτηση εμπειρίας των μη Διυλιστηριακών Υπηρεσιών, σε χώρους με ειδικούς κινδύνους και απαιτήσεις κατάσβεσης.
3. Στη διαπίστωση της καλής λειτουργίας και επάρκειας των διαθέσιμων πυροσβεστικών μέσων και εξοπλισμού.
4. Στην αξιοποίηση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, του ανθρώπινου παράγοντα και του υπάρχοντος πυροσβεστικού εξοπλισμού.
5. Τέλος, στον εντοπισμό αδυναμιών και ελλείψεων και στη λήψη κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό αυτών.
Εκτός του σχεδιασμού επί χάρτου, θα πραγματοποιηθεί άσκηση με πραγματικές πυρκαγιές.
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, για διευκόλυνση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, θα διαθέσει λεωφορείο για μετάβαση και επιστροφή στα ΕΛ.Δ.Α. Ώρα αναχώρησης η 08:30, από τις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, οδός Μουρούζη 4.