Επιστροφή

ΔΤ 1109, 29/11/2004, 12:45, Ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργου Βουλγαράκη στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ., σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με θέμα "απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2004"
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Χρήστος Σμέτης, οι Υπαρχηγοί του Π.Σ. Αντιστράτηγοι Α. Κόης και Χρ. Μητροπέτρος, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Υ.ΕΘ.Α.(Γ.Ε.ΕΘ.Α. - Γ.Ε.Σ. - Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α), Δημ. Τάξης (ΕΛ.ΑΣ.), Ανάπτυξης, Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οργανισμών Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και επιτελείς του Π.Σ.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν αφενός, ο απολογισμός δράσης της προηγουμένης αντιπυρικής περιόδου και αφετέρου, ο εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών που παρουσιάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα αυτό.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε τη φετινή αντιπυρική περίοδο ιδιαίτερα επιτυχημένη, υπογραμμίζοντας ότι ικανοποιεί τους στόχους που είχαν τεθεί από την πολιτική και φυσική ηγεσία. Ο κ. Γιώργος Βουλγαράκης αναφερόμενος στα θέματα πρόληψης τόνισε ότι θα είναι ιδιαίτερα αυστηρός, όσον αφορά την τήρηση όλων των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών διαδικασιών, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα, όπως της ανεξέλεγκτης καύσης των χωματερών, με τις γνωστές επιπτώσεις, πυρκαγιές από τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. ή από άλλες δραστηριότητες παράνομης καύσης κ.α. Κάλεσε δε, την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνεργαστεί στενότερα με το Π.Σ., προτείνοντας την από κοινού εκπόνηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και ειδικές μελέτες αντιπυρικής προστασίας. Τελειώνοντας, ο κ. Υπουργός συνεχάρη τον Αρχηγό του Π.Σ. για την υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα που επέδειξε το Σώμα σ' αυτήν τη δύσκολη και πρωτόγνωρη από πλευράς απαιτήσεων χρονιά.
Ο Αρχηγός του Π.Σ. στην ομιλία του τόνισε ότι "τα επιτυχημένα αποτελέσματα της αντιπυρικής περιόδου, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, στην πιο θερμή περίοδο, ήταν επιφορτισμένο με την πυρασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου ως γνωστό, 1.500 και πλέον πυροσβέστες, καθώς και μεγάλος αριθμός οχημάτων απασχολούνταν αποκλειστικά εντός των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων", καταλήγοντας ότι το θετικό αυτό αποτέλεσμα δε θα μπορούσε να επιτευχθεί, χωρίς την ουσιαστική συμβολή όλων των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών.