Επιστροφή

ΔΤ 1191, 30/03/2005, 14:50, Συμβάντα

Σας γνωρίζουμε ότι στις 31 Μαρτίου και Ω/13:00, θα διεξαχθεί στο πεδίο επιχειρήσεων της 1ης Ε.Μ.Α.Κ στην Ελευσίνα, πρακτική άσκηση-επίδειξη, για την αντιμετώπιση Χημικών -Βιολογικών -Ραδιολογικών-Πυρηνικών (Χ.Β.Ρ.Π.) περιστατικών. Η άσκηση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του σεμιναρίου που διοργανώνει το Π.Σ. από 28 Μαρτίου έως 1 Απριλίου, με θέμα " Αντιμετώπιση Χ.Β.Ρ.Π. απειλών " και στο οποίο συμμετέχουν στελέχη από τις Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης της Αλβανίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Κύπρου, Ρουμανίας, Σερβίας-Μαυροβουνίου και Τουρκίας.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η απόκτηση κοινής ορολογίας και γενικότερα η στενότερη συνεργασία μεταξύ Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Βαλκανικής.