Επιστροφή

ΔΤ 1193, 04/04/2005, 15:30, Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 5 Απριλίου 2005 ημέρα Τρίτη και Ω/18.00, στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (κτίριο Διοίκησης - περιοχή Ζωγράφου) θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των "Διπλωματικών - Ερευνητικών εργασιών" των Δόκιμων Ανθυποπυραγών της Πυρ/κής Ακαδημίας, υπό την επίβλεψη των καθηγητών κ. Παναγιώτη Τουλιάτου Αναπληρωτή Καθηγητή Ε.Μ.Π. και της κ. Ζυγούμη Φιλολίας Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου.
Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν είναι:

1. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.
3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
4. ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (TSUNAMI)

Παρακαλούμε για τη δημοσιογραφική κάλυψη της παρουσίασης.