Επιστροφή

ΔΤ 1364a, 13/01/2006, 13:00, Εκδηλώσεις

Θέμα: "Αποφοίτηση σπουδαστών της σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών"

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά, η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών.
Η Σχολή αυτή, σαν στόχο έχει, την πληρέστερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν τα στελέχη του, να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις νέες απαιτήσεις των καιρών.
Η διάρκεια των μαθημάτων είναι τρίμηνη και τα παρακολούθησαν Αξιωματικοί με το βαθμό του Επιπυραγού και του Πυραγού.
Τα πτυχία, στους 29 απόφοιτους, εκ των οποίων ο ένας ήταν Κύπριος, επέδωσε ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Χρήστος Σμέτης. Στη τελετή παρέστησαν ο Α΄ Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης, ο Γενικός Επιθεωρητής του Π.Σ Υποστράτηγος Γεώργιος Καρδάρας, ο Διευθυντής Υγειονομικού Υποστράτηγος Χρήστος Παπαδόπουλος, Αξιωματικοί του Σώματος και καθηγητές.