Επιστροφή

ΔΤ 1390, 04/03/2006, 16:00, Ανακοίνωση

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπό την προεδρία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου κ. Ανδρέα Κόη συνήλθε σήμερα στις 4 Μαρτίου 2006 το Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος όπου έγιναν οι τοποθετήσεις των Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων γενικών καθηκόντων του Σώματος, ως ακολούθως:

Α. Αντιστράτηγοι:

Σκόκα Κωνσταντίνο  ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος και

Παππά Φώτιο  ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος.

Β. Υποστράτηγοι:

Κάκκο Δημήτριο στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ως Προϊστάμενος Επιτελείου.

Κοντοκώστα Αθανάσιο στην Ακαδημία του Πυροσβεστικού Σώματος ως Διοικητής.

Στεφανίδη Στυλιανό στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής ως Διοικητής.

Πετανίδη Χρήστο στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας ως Διοικητής.

 

Στη συνέχεια το  Ανώτερο Συμβούλιο του Π.Σ. συνήλθε για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2006 Αξιωματικών του Σώματος και έκρινε:

Α. προακτέους:
α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους

Ζαχίλα Ιωάννη στην Ακαδημία  του Πυροσβεστικού Σώματος ως Υποδιοικητής.

Ντίντα Δημοσθένη στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας ως Διοικητής.

Μίχο Αλέξανδρο στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου ως Διοικητής.

Μουρατίδη Σπυρίδων  στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων ως Διοικητής.

Γκουρμπάτση  Ανδριανό στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Δημητρίου Παναγιώτη στην  Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών ως Διοικητής.

Κασάπη Γεώργιο στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ως Διοικητής.

Φαφούτη Δημήτριο στην  Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης ως Διοικητής.

Βελέντζα Ιωάννη στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Π.Σ.(Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199) ως Διοικητής.

Κότσια Αθανάσιο στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Χωνιανάκη Αντώνιο στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου ως Διοικητής.

Βεσύρη Γεώργιο στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας ως Διοικητής.

Τσιώπο Νικόλαο στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου ως Διοικητής.

Λάππα Παύλο στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας ως Διοικητής.

Ραχωβίτσα Γεώργιο στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου ως Διοικητής.

Μιχαλέα Παναγιώτη στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης ως Διοικητής.β. στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους

Βουνάση Κων/νο
Φλώρο Ιωάννη
Μπονάτσο Παναγιώτη
Φακιολά Δημήτριο
Συγγιρίδη Δημήτριο
Κολλιόπουλο Κων/νο
Μπάκα Ιωάννη
Αποστόλου Παύλο
Διαμαντή Νικόλαο
Πεφάνη Διονύσιο
Καραμάνο Ηρακλή
Μπαλκάμο Νικόλαο
Καλαχάνη Φώτιο
Ρούφο Χρήστο
Μαρτίδη Χαράλαμπο
Ντάγγα Γεώργιο
Μαρκαντώνη Ανδρέα
Αναστασόπουλο Γεώργιο
Μπαρμπαρούση Νικόλαο
Σταυρακούδη Νικόλαο
Βασιλόπουλο Τριαντάφυλλο
Κολλιό Λάμπρο
Χάμαλη Αθανάσιο (Π/Κ)
Αντζουλάτο Σταύρο (Π/Κ)
Κουλούρη Παύλο (Π/Κ)
Πρωτόππαπα Εμμανουήλ (Π/Κ)
Κασιδόκωστα-Κωστάκο Αθανάσιο (Π/Κ)
Μαρασιώνη Νικόλαο (Υ/Γ)
Πετρόπουλο Ηλία (Υ/Γ)


Β. ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Πυράρχους

  1. Αθανασούλα Χρίστο
  2. Τόλη Παναγιώτη
  3. Λούπη Ιωάννη
  4. Μπέτσιο Νικόλαο
  5. Τσοχαντάρη Γεώργιο
  6. Παπαθανάση Ευάγγελο
  7. Κεσαπίδη Βασίλειο (ΤΕ)
  8. Σκουλάτο Ιωάννη (Π/Κ)