Επιστροφή

ΔΤ 1521, 05/09/2006, 12:00, Ανακοίνωση

Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων για την πρόσληψη των 540 Δοκίμων Πυροσβεστών (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21686 Φ. 300.2/09-05-2006 Απόφαση Α.Π.Σ.) θα διενεργηθούν στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2006.
Η ώρα και ο χώρος διεξαγωγής, θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και την ανασύνταξη των πινάκων βαθμολόγησης των αντικειμενικών κριτηρίων των υποψηφίων και θα γνωστοποιηθούν με νέο δελτίο τύπου.