Επιστροφή

ΔΤ 1529, 13/09/2006, 16:30, Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων στις αθλητικές δοκιμασίες ανδρών και γυναικών με σειρά επιτυχίας κατά κατηγορία, του διαγωνισμού πρόσληψης των 540 δοκίμων πυροσβεστών ( σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 21686 Φ. 300.2/09-05-2006 Απόφαση Α.Π.Σ).

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί σε όλες τις Περιφερειακές Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και για την Αττική στην Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και στις Διοικήσεις Αθηνών και Πειραιά, ενώ υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Π.Σ. www.fireservice.gr.

Οι αλφαβητικές καταστάσεις στις οποίες φαίνονται τα σχολικά κτίρια - εξεταστικά κέντρα και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο, στα οποία θα διεξαχθεί ο γραπτός διαγωνισμός στις 23 Σεπτεμβρίου 2006 και Ω/09.00, έχουν ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ

1ο Εξεταστικό Κέντρο - 61ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ οδός Ταϋγέτου 60, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΑΒΑΤΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ  ως και ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2ο Εξεταστικό Κέντρο - 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ οδός Ταϋγέτου 60, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΒΑΛΒΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ  ως και ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3ο Εξεταστικό Κέντρο - 22ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ οδός Ταϋγέτου 60, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως και ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4ο Εξεταστικό Κέντρο - 40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ οδός Πασσώβ, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ –ΙΩ  του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ως και ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑΣ
ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5ο Εξεταστικό Κέντρο - 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ οδός Πασσώβ, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΚΑΡΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως και ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6ο Εξεταστικό Κέντρο - 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ οδός Πασσώβ, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από  ΚΟΥΝΙΑΡΗΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ  του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ως και ΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ

7ο Εξεταστικό Κέντρο - 46ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ είσοδος από Π. Κυριακού 10, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ως και ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8ο Εξεταστικό Κέντρο - 6ο ΤΕΕ είσοδος από Π. Κυριακού 24, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΜΑΡΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΖΩΓΡΑΦΟΥ ως και ΜΟΥΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ

9ο Εξεταστικό Κέντρο - 7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΕ είσοδος από Π. Κυριακού 16-18, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΜΟΥΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ως και ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10ο Εξεταστικό Κέντρο - 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ είσοδος από Έλενας Βενιζέλου, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ως και ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

11ο Εξεταστικό Κέντρο - 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ οδός Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  ως και ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑΥΡΟΣ

12ο Εξεταστικό Κέντρο - 1ο & 2ο ΛΥΚΕΙΟ οδός Αγ. Σοφίας 16,  Ταύρος
Οι υποψήφιοι από ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΩΜΑ  ως και ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

13ο Εξεταστικό Κέντρο - 1ο & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ οδός Κορυζή 17 & Θράκης, Ταύρος
Οι υποψήφιοι από ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  ως και ΣΤΕΦΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

14ο Εξεταστικό Κέντρο - 16ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ οδός Πανόρμου & Λαρίσης 47, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως και ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

15ο Εξεταστικό Κέντρο - 18ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ οδός Λεωφ. Ιωνίας & Ρως 8, Αθήνα
Οι υποψήφιοι από ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως και ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

Η προσέλευση των υποψηφίων κατά την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων θα γίνεται μία (1) ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Να γίνει γνωστό στους υποψηφίους ότι:
α) πρέπει να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και δύο (2) στυλό τύπου μπικ, μπλε χρώματος,

β) η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται κατά τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων εντός των αιθουσών των εξεταστικών κέντρων,

γ) οι υποψήφιοι κατά τις γραπτές εξετάσεις έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου και των επιτηρητών,

δ) ο υποψήφιος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή κι αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους αποκλείεται από την γραπτή εξέταση,

ε) ο υποψήφιος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί μέσα υποκλοπής των θεμάτων αποκλείεται από τις περαιτέρω εξετάσεις και θεωρείται αποτυχών,

στ) ο υποψήφιος που αποκλείεται από τις εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, οφείλει να παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του στην επιτροπή του εξεταστικού κέντρου και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων,

ζ) σε κάθε περίπτωση η επιτροπή του οικείου εξεταστικού κέντρου αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.