Επιστροφή

ΔΤ 1537b, 27/09/2006, 19:00, Ανακοίνωση

ANAKOINΩΣΗ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης του διαγωνισμού για την πρόσληψη 540 Δοκίμων Πυροσβεστών. Τα ονόματα των αποτυχόντων και των ικανών για να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, έχουν δημοσιευθεί στο site του Πυροσβεστικού Σώματος, στη διεύθυνση  www.fireservice.gr. Η αναζήτηση γίνεται, όπως και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του υποψηφίου.