Επιστροφή

ΔΤ 1543, 04/10/2006, 14:30, Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι επιτυχόντες στο γραπτό διαγωνισμό, για την πρόσληψη 540 δοκίμων πυροσβεστών,  καλούνται για δημόσια προφορική συνέντευξη στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στα Βίλια Αττικής.
Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, οι πρώτοι 250 απ’ τους επιτυχόντες θα εισαχθούν στη Σχολή Πυροσβεστών εντός του τρέχοντος έτους. Οι υπόλοιποι 290 απ’ τους 540 θα εισαχθούν το έτος 2007, μετά την αποφοίτηση των πρώτων 250 δοκίμων πυροσβεστών.
Η δημόσια προφορική συνέντευξη θα διενεργηθεί από 5 μέχρι και 12 Οκτωβρίου 2006, ενώ  η ώρα και η ημερομηνία προσέλευσης των υποψηφίων, ανάλογα με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την Περιφερειακή Διοίκηση κατάθεσης των δικαιολογητικών τους, έχουν ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 05-10-2006
Ω/08.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Αττικής με Αριθμ. Πρωτ. από 2 μέχρι και 671.
Ω/12.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Αττικής με Αριθμ. Πρωτ. από 694 μέχρι και 1363.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-10-2006
Ω/08.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Αττικής με Αριθμ. Πρωτ. από 1370 μέχρι και 2194.
Ω/12.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Αττικής με Αριθμ. Πρωτ. από 2208 μέχρι και 3095.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07-10-2006
Ω/08.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Αττικής με Αριθμ. Πρωτ. από 3127 μέχρι και 4083.
Ω/12.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Αττικής με Αριθμ. Πρωτ. από 4103 μέχρι και 5504 &
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων με Αριθμ. Πρωτ. από 23 μέχρι και 96.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09-10-2006
Ω/08.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας με Αριθμ. Πρωτ. από 74 μέχρι και 1536.
Ω/12.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης με Αριθμ. Πρωτ. από 22 μέχρι και 926 &
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με Αριθμ. Πρωτ. από 3 μέχρι και 704.

ΤΡΙΤΗ 10-10-2006
Ω/08.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Πελοποννήσου με Αριθμ. Πρωτ. από 11 μέχρι και 1316.
Ω/12.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας με Αριθμ. Πρωτ. από 1 μέχρι και 883 &
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Βορείου Αιγαίου με Αριθμ. Πρωτ. από 59 μέχρι και 64.

 ΤΕΤΑΡΤΗ 11-10-2006
Ω/08.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας με Αριθμ. Πρωτ. από 77 μέχρι και 712 &
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου με Αριθμ. Πρωτ. από 39 μέχρι και 1034.
Ω/12.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Θεσσαλίας με Αριθμ. Πρωτ. από 5 μέχρι και 1486.

ΠΕΜΠΤΗ 12-10-2006
Ω/08.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας με Αριθμ. Πρωτ. από 8 μέχρι και 2216.
Ω/12.00΄
Οι επιτυχόντες από την Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου με Αριθμ. Πρωτ. από 28 μέχρι και 73.