Επιστροφή

ΔΤ 1625a, 28/01/2007, 19:00, Ανακοινώση

Το Πυροσβεστικό Σώμα στην προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται, μέσω του διαδικτύου, προχωρά στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας  του www.fireservice.gr.

Συγκεκριμένα μέσα από την λειτουργία της νέας σελίδας θα δίνεται η δυνατότητα για διαδραστική επικοινωνία (άμεση επικοινωνία των πολιτών με τα τμήματα ενδιαφέροντος τους, on line αιτήσεις πυρασφαλείας, κ.α.), ευκολότερη και ταχύτερη αναζήτηση πληροφοριών.

Η νέα εφαρμογή θα τεθεί σε λειτουργία από την 29-1-2007 και θα θέλαμε την κατανόηση σας για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από την όλη διαδικασία.