Επιστροφή

ΔΤ 1642, 20/02/2007, 19:30, Δραστηριότητες

Συνέλευση της C.T.I.F. στην Αθήνα

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην Αθήνα, από τις 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2007, η τακτική συνέλευση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών (C.T.I.F.).

Την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης έκανε ο Υπαρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Γεώργιος Καρδάρας, ο οποίος κατά τον χαιρετισμό του επεσήμανε την αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών, ενώ σημείωσε ότι η χώρα μας στηρίζει τέτοιου είδους προσπάθειές και συνεργασίες που προάγουν την πυροσβεστική συνεργασία και γνώση.

Επίσης χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών απηύθυνε, ως εκπρόσωπος της F.E.U. και της Ε.Α.Π.Σ.,  ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Α.Π.Σ. Πυραγός Σταμούλης Ιωάννης.

Στις εργασίες έλαβαν μέρος 14 συμμετέχοντες - εκπρόσωποι Πυροσβεστικών Υπηρεσιών από την Ελβετία, τη Γαλλία, τις Η.Π.Α., την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.

Αντικείμενο της συνέλευσης, ήταν η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς και μεγάλων οργανισμών και βιομηχανιών, που σχετίζονται με το αντικείμενο, η προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας των παραπάνω φορέων αλλά και η προαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των Πυροσβεστών και των ειδικευμένων Τεχνικών όλων των χωρών του κόσμου. Επιδίωξη της συνέλευσης ήταν, η αναβάθμιση του πυροσβεστικού επαγγέλματος, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και η διεθνή συνεργασία μεταξύ των χωρών, σε όλους τους τομείς της Πολιτικής Προστασίας.