Επιστροφή

ΔΤ 1658, 19/03/2007, 14:00, Ανακοίνωση

Τελετή αποφοίτησης νέων πυροσβεστών –

Δωρεά οχήματος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 

Παρουσία του Yπουργoύ Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα, θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποφοίτησης των 246 νέων πυροσβεστών, της 70ης εκπαιδευτικής σειράς, αύριο Τρίτη και Ω/11:00, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα Βίλλια Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι νέοι πυροσβέστες, εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά σε θέματα που έχουν σχέση, με την πυρόσβεση, τη διάσωση, την πυροπροστασία και γενικότερα τους παρέχεται η κατάρτιση, που τους καθιστά ικανούς να ανταπεξέλθουν στα νέα τους καθήκοντα και να φέρουν σε πέρας την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα πτυχία στους νέους πυροσβέστες θα επιδώσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης.

Θα ακολουθήσει ειδική τελετή για τη δωρεά ενός υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος χωρητικότητας 1.500 lt, μάρκας Mercedes, με πλήρη εξοπλισμό, από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο Δήμο Κινσάσας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προκειμένου να ενισχυθεί η Πυρ/κή Υπηρεσία της χώρας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τρία στελέχη, της υπό ίδρυση Πυρ/κής Υπηρεσίας του Κονγκό, στα πλαίσια της Σχολής Επιμόρφωσης της Πυρ/κής Ακαδημίας, έλαβαν βασική πυροσβεστική εκπαίδευση.
Το όχημα θα παραδοθεί στον επιτετραμμένο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στην Ελλάδα κ. Francois Nkale Bosokola.