Επιστροφή

ΔΤ 1734, 22/06/2007, 14:00, Ανακοίνωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.

Συνεδρίαση πραγματοποίησε στις 10.00 π.μ. σήμερα, το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η οργάνωση του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων, ο σχεδιασμός του Π.Σ. για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των διατιθέμενων μέσων, για την αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων που είναι πιθανό να υπάρξουν, καθώς και ο προγραμματισμός των θεμάτων που θα συζητηθούν στις επόμενες συνεδριάσεις.Στη συνεδρίαση πήραν μέρος, εκτός από τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Ανδρέα Κόη, ο Υπαρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Φώτιος Παππάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κοντοκώστας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Δημήτριος Κάκκος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Π.Σ.  Υποστράτηγος Αθανάσιος Κότσιας, ο Προϊστάμενος Α΄ Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Αρχιπύραρχος Ανδρέας Μαρκαντώνης, ο Προϊστάμενος Β΄ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Αρχιπύραρχος Νικόλαος Διαμαντής, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) κ. Γεώργιος Πήλιουρας και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.) κ. Ιωάννης Σταμούλης.