Επιστροφή

ΔΤ-1868a, 18/01/2008, 12:30, Ανακοίνωση

Υπό την προεδρία του κ. Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Αθανάσιου Κοντοκώστα, συνήλθε το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος και αποφάσισε τις τοποθετήσεις των Αντιστρατήγων, Υποστρατήγων και Αρχιπυράρχων του Σώματος, ως ακολούθως:

Α.

Ο Αντιστράτηγος Παναγιώτης Δημητρίου, Γενικός Επιθεωρητής Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδος και

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Φαφούτης, Γενικός Επιθεωρητής Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος.

Β.

Ο Υποστράτηγος Σπυρίδων Μουρατίδης, Διοικητής στην Ακαδημία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Υποστράτηγος Παναγιώτης Μιχαλέας, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ως Προϊστάμενος Επιτελείου.

Ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Κεσαπίδης, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Υποστράτηγος Απόστολος Γεροκώστας, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής

Γ.

Ο Αρχιπύραρχος Καλύνης Ευάγγελος, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου.

Ο Αρχιπύραρχος Γάτος Παναγιώτης, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας.

Ο Αρχιπύραρχος Μιχαλόπουλος Μιχαήλ, Διοικητής στην  Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης.

Ο Αρχιπύραρχος Ζήκας Σπυρίδων, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου.

Ο Αρχιπύραρχος Πρέντζας Κων/νος, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Αρχιπύραρχος Φλώρος Ιωάννης, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας.

Ο Αρχιπύραρχος Φακιολάς Δημήτριος, Διοικητής στην  Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών.

Ο Αρχιπύραρχος Μαρκαντώνης Ανδρέας, Διοικητής στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Π.Σ.( 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.)

Ο Αρχιπύραρχος Νάσης Δημήτριος, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων.

Ο Αρχιπύραρχος Βουνάσης Κων/νος, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ως Προϊστάμενος Β’ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης.

Ο Αρχιπύραρχος Μπονάτσος Παναγιώτης, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου.

Ο Αρχιπύραρχος Σιγγιρίδης Δημήτριος, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Αρχιπύραρχος Μπάκας Ιωάννης, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας.

Ο Αρχιπύραρχος Αποστόλου Παύλος, Υποδιοικητής στην Ακαδημία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Αρχιπύραρχος Ρούφος Χρήστος, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Ο Αρχιπύραρχος Μπαρμπαρούσης Νικόλαος, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης.

Ο Αρχιπύραρχος Παπαγεωργίου Γεώργιος, Διοικητής στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου.

Ο Αρχιπύραρχος Τσελέντης Ιάκωβος στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ως Προϊστάμενος Α’ κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.