Επιστροφή

ΔΤ 2018, 07/11/2008, 14:15 Ανακοίνωση

 

Συνάντηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας – Κύπρου

Συνάντηση μεταξύ των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας και Κύπρου θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 10 έως 14 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο CAPSIS –ASTORIA στο Ηράκλειο Κρήτης. Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεταξύ των υπηρεσιών και  κατά τη διάρκεια της θα γίνει ανταλλαγή απόψεων στα παρακάτω θέματα:

•      Αντιμετώπιση τεχνολογικών κινδύνων (SEVESO)

•      Χημικές Βιολογικές Ραδιολογικές και Πυρηνικές Απειλές

•      Οδικές μεταφορές επικίνδυνων ουσιών

•      Αντισεισμική προστασία

•      Μετεωρολογία για δασικές πυρκαγιές

•      Συμπεριφορά δασικών πυρκαγιών

•      Διαχείριση εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης

•      Ασφάλεια προσωπικού κατά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών

•      Τροχαία ατυχήματα (διάσωση-απεγκλωβισμός)

Τις εργασίες της συνάντησης θα παρακολουθήσουν 22 αξιωματικοί της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από τις Περιφερειακές Διοικήσεις Υπηρεσιών   Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, και 10 αξιωματικοί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρήτης. 

Η συνάντηση συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας

INTERREG III Α, ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ.