Επιστροφή

ΔΤ 2041a, 20/01/2009, 20:00, Ανακοίνωση

Τακτικές Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών του Π.Σ. έτους 2009
 

Συνεδρίασε σήμερα 20 Ιανουαρίου, το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των κρίσεων έτους 2009 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε:

Α. διατηρητέο τον Υπαρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Στεφανίδη Στυλιανό

Β. διατηρητέους τους Αντιστρατήγους του Π.Σ.

 1. Δημητρίου Παναγιώτη και
 2. Φαφούτη Δημήτριο.

Γ. διατηρητέους τους Υποστρατήγους του Π.Σ.

 1. Κεσαπίδη Κων/νο
 2. Μιχαλέα Παναγιώτη
 3. Γεροκώστα Απόστολο και
 4. Παπαδόπουλο Χρήστο (Υ/Γ)

Δ. προακτέους σε Υποστρατήγους τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

 1. Καλύνη Ευάγγελο και
 2. Μιχαλόπουλο Μιχαήλ

Ε. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστρατήγους του Π.Σ.

 1. Μουρατίδη Σπυρίδωνα
 2. Ζήκα Σπυρίδωνα και
 3. Πρέντζα Κων/νο

Στους αποστρατευθέντες αξιωματικούς με το βαθμό του Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε :

Α. Διατηρητέους τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

 1. Γάτο Παναγιώτη
 2. Φλώρο Ιωάννη
 3. Νάση Δημήτριο
 4. Βουνάση Κων/νο
 5. Μπονάτσο Παναγιώτη
 6. Σιγγιρίδη Δημήτριο
 7. Μπάκα Ιωάννη
 8. Ρούφο Χρήστο
 9. Παπαγεωργίου Γεώργιο
 10. Τσελέντη Ιάκωβο
 11. Μπακόπουλο Κων/νο ( ΠΛΗ)
 12. Κασιδόκωστα-Κωστάκο Αναστάσιο (Π/Κ) και
 13. Φαφούτη Κων/νο (Υ/Γ)

Β. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

 1. Φακιολά Δημήτριο
 2. Μαρκαντώνη Ανδρέα
 3. Αποστόλου Παύλο
 4. Μαρτίδη Χαράλαμπο
 5. Μπαρμπαρούση Νικόλαο και
 6. Σταυρακούδη Νικόλαο