Επιστροφή

ΔΤ 2042, 23/01/2009, 09:30, Ανακοίνωση

 Τακτικές κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών του Π.Σ. έτους 2009

Υπό την προεδρία του Αρχηγού του Π. Σ. Αντιστράτηγου Αθανάσιου Κοντοκώστα, συνεδρίασε στις 20 Ιανουαρίου, το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2009 Αξιωματικών του Σώματος και έκρινε:

Ι. Προακτέους:

Α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους:

 1. Βελή Παναγιώτη
 2. Τουλίκα Βασίλειο
 3. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη
 4. Πετρόπουλο Κωνσταντίνο
 5. Κουκοβίνη Σταύρο
 6. Λιόντο Παναγιώτη
 7. Κοτσώνη Θεόδωρο
 8. Βλάχο Αναστάσιο
 9. Μαρματάκη Γεώργιο
 10. Νάκο Νικόλαο
 11. Καφήρα Νικόλαο
 12. Κατσούλα Φώτιο
 13. Παπαγεωργίου Βασίλειο

Β. στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους:

 1. Γκόλια Χρήστο
 2. Παυλακάκη Βασίλειο
 3. Γιαννακόπουλο Δημήτριο
 4. Μπέη Αθανάσιο
 5. Μαυρομάτη Πασχάλη
 6. Δεσινιώτη Κωνσταντίνο
 7. Τσουρούλα Ιωάννη
 8. Μουντζούρη Ανέστη (Υπ.Γρ.)
 9. Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνο
 10. Ζουμπουλάκη Φραγκιά
 11. Μαρκομιχάλη Σταύρο
 12. Ντόβα Διονύσιο
 13. Ζωΐδη Παύλο
 14. Κωσταρέλο Απόστολο
 15. Μαστοράκη Κωνσταντίνο
 16. Ζάχο Δημήτριο
 17. Σπανό Ιωάννη
 18. Κανελλόπουλο Διαμαντή
 19. Διαμαντόπουλο Γεώργιο
 20. Δημητρακόπουλο Χρήστο
 21. Ντικούδη Παναγιώτη
 22. Σκόνδρα Παναγιώτη
 23. Κουτσοκέρα Κωνσταντίνο (Π/Κ)
 24. Γιάνναρη Δημήτριο (Π/Κ)
 25. Καραθανασόπουλο Δημήτριο (Π/Κ)
 26. Κωνσταντίνου Ιωάννη (Π/Κ)
 27. Μάραθο Παναγιώτη (Π/Κ)
 28. Κουτσογιάννη Ευάγγελο(Π/Κ)
 29. Γεωργόπουλο Γεώργιο (Π/Κ)(Υπ.Γρ.)
 30. Τακουμάκη Νικόλαο (Π/Κ)
 31. Αλεξανδρόπουλο Απόστολο (Π/Κ)
 32. Γαλιατσάτο Νικόλαο (Π/Κ)

Γ. στο βαθμό του Αντιπυράρχου τους Επιπυραγούς:

 1. Γιαννακόπουλο Αθανάσιο
 2. Αφάλη Χαράλαμπο
 3. Μικρομάστορα Βασίλειο
 4. Καστρή Κων/νο
 5. Παπαγεωργίου Κων/νο
 6. Μιχαλάκη Νικόλαο
 7. Παπαδόπουλο Κων/νο
 8. Κατσιαφούρο Πάνο
 9. Λύρο Ηρακλή
 10. Μαρκουλάκη Γεώργιο
 11. Ζαχαριάκη Νικόλαο(Υπ. Γρ.)
 12. Τζανετέα Ευάγγελο
 13. Προκοπίου Νικόλαο
 14. Σερεντέλλο Αθανάσιο
 15. Παυλόπουλο Χρήστο
 16. Συντίλα Διονύσιο
 17. Βασιλειάδη Ιωάννη
 18. Θεοδωρή Σάββα
 19. Καραντζιά Ιωάννη
 20. Βουδούρη Γεώργιο (Υπ. Γρ.)
 21. Καπέλιο Βασίλειο
 22. Κακαβά Αθανάσιο
 23. Καπάκη Ιωάννη
 24. Ζάχο Ιωάννη
 25. Καλτσή Χρήστο
 26. Γιόβα Κωνσταντίνο
 27. Γκίκα Ιωάννη (Υπ. Γρ.)
 28. Λαφαζάνη Δημήτριο
 29. Προύντζο Κωνσταντίνο
 30. Πρέντζα Μάνθο
 31. Νικολακόπουλο Νικόλαο
 32. Σκουλούδη Νικόλαο
 33. Ματθαιόπουλο Βασίλειο
 34. Μάντζιο Βασίλειο
 35. Κωτσιώρη Άγγελο
 36. Σπύρου Φώτιο
 37. Καραμπέτσο Κωνσταντίνο
 38. Κρίκο Σταύρο
 39. Γιαννακόπουλο Γεώργιο
 40. Κώνστα Βασίλειο
 41. Σπανέα Στέφανο
 42. Σακκαλή Νικόλαο
 43. Πουλτίδη Κωνσταντίνο
 44. Μαργαλιά Αθανάσιο
 45. Αθανασίου Σεραφείμ
 46. Μαυρέλο Βασίλειο
 47. Σκούπρα Κωνσταντίνο
 48. Κουλαουζίδη Σταύρο
 49. Φωστιέρη Ιωάννη
 50. Νίκα Ιωάννη
 51. Δημακογιάννη Θεοδόσιο
 52. Τζοΐτη Αθανάσιο
 53. Κώστα Βασίλειο (εκ πυρονόμων)
 54. Ψυχογιό Δημήτριο (ΤΧ)
 55. Παυλίδη Δημήτριο (ΤΧ)
 56. Κάκκο Παναγιώτη (Π/Μ)
 57. Αλεξανδρόπουλο Ανδρέα (Π/Μ)
 58. Ξήτα Ιωάννη (Υ/Γ)

ΙΙ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Πυράρχους:

 1. Χρυσανθακόπουλο Χρήστο
 2. Τάκη Δημήτριο
 3. Λαμπρόπουλο Ιωάννη
 4. Μανιώτη Θεόδωρο.