Επιστροφή

ΔΤ 2073, 06/05/2009, 13:30, Ανακοίνωση

Υπό την προεδρεία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, η τελική σύσκεψη με αντικείμενο την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο του 2009, στις εγκαταστάσεις του 199 - Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ., στο Χαλάνδρι.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων στη δασοπυρόσβεση φορέων, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, τις στρατηγικές και τα νέα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης τις ενέργειες των συναρμόδιων φορέων και το συντονισμό της δράσης τους, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης, στο χαιρετισμό του, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι «οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και οι πολλές βροχοπτώσεις, που ακόμη συνεχίζονται, έχουν ως αποτέλεσμα αφενός μεν πολλοί δασικοί και αγροτικοί δρόμοι να μη βρίσκονται στην κατάσταση που θα επιθυμούσαμε και αφετέρου να έχει συσσωρευθεί μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, λόγω της πυκνής και υψηλής βλάστησης, η οποία μετά από λίγο καιρό, όταν θα ξεραθεί, θα γίνει πολύ εύφλεκτη με συνέπεια να δυσκολεύει το έργο της πυρόσβεσης, αλλά και να έχουμε περισσότερες φωτιές. Κατ’ επέκταση, η προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλουμε όλοι μας, είναι πολύ μεγάλη».

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κοντοκώστας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «η παγκόσμια εμπειρία των προηγούμενων χρόνων έχει δείξει ότι παρά τη βελτίωση και ανάπτυξη των δασοπυροσβεστικών μηχανισμών, οι πυρκαγιές εξελίσσονται με μεγαλύτερη ένταση και κατακαίουν περισσότερες εκτάσεις σε σχέση με το παρελθόν, λόγω των κλιματικών και κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών», καταλήγοντας, ότι «για να αντιμετωπίσουμε το νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Πρέσβης κ. Κων/νος Μπίτσιος ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Κορτσάρης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Χρήστος Φράγγος, εκπρόσωποι των Υπουργείων και όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση, καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός από τον Αρχηγό, συμμετείχαν ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Στυλιανός Στεφανίδης, ο οποίος ανέπτυξε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ. για το 2009, οι Γενικοί Επιθεωρητές Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Παναγιώτης Δημητρίου και Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Δημήτριος Φαφούτης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Π.Σ., ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ., οι Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων του Π.Σ., οι Προϊστάμενοι Α΄ και Β΄ κλάδου του Α.Π.Σ. και άλλα στελέχη του Π.Σ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ