Επιστροφή

ΔΤ 2164a, 19/01/2010, 20:10, Ανακοίνωση

Τακτικές Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών του Π.Σ. έτους 2010

Συνεδρίασε σήμερα 19 Ιανουαρίου, το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των κρίσεων έτους 2010 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε:

Α. διατηρητέο τον Υπαρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Γεροκώστα Απόστολο

Β. προακτέους σε Αντιστρατήγους τους Υποστρατήγους του Π.Σ.

1. Κεσαπίδη Κων/νο και

2. Παπαγεωργίου Γεώργιο

Γ. διατηρητέο τον Υποστράτηγο του Π.Σ.

1. Παπαδόπουλο Χρήστο (Υ/Γ)

Δ. προακτέους σε Υποστρατήγους τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

1. Μπονάτσο Παναγιώτη

2. Ιωαννίδη Στυλιανό

3. Βελή Παναγιώτη

4. Τουλίκα Βασίλειο και

5. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη

Ε. ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αντιστρατήγους του Π.Σ.

1. Δημητρίου Παναγιώτη και

2. Φαφούτη Δημήτριο

ΣΤ. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστρατήγους του Π.Σ.

1. Μιχαλέα Παναγιώτη

2. Νάση Δημήτριο

3. Καλύνη Ευάγγελο

4. Γάτο Παναγιώτη και

5. Μιχαλόπουλο Μιχαήλ

Στους αποστρατευθέντες αξιωματικούς με το βαθμό του Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε :

Α. Διατηρητέους τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

1. Βορίση Διονύσιο

2. Πετρόπουλο Κων/νο

3. Αρσενίου Ιωάννη

4. Λιόντο Παναγιώτη

5. Ψυχογιό Χρήστο

6. Γιαννακόπουλο Ανάργυρο

7. Κοτσώνη Θεόδωρο

8. Βλάχο Αναστάσιο

9. Μαντή Ιωάννη

10. Μαρματάκη Γεώργιο

11. Κουλούρη Βασίλειο

12. Αναστασίου Μιλτιάδη

13. Καφήρα Νικόλαο

14. Παπαγεωργίου Βασίλειο

15. Μπακόπουλο Κων/νο (ΠΛ) και

16. Φαφούτη Κων/νο (ΥΓ)

Β. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

1. Φλώρο Ιωάννη

2. Σιγγιρίδη Δημήτριο

3. Ρούφο Χρήστο

4. Βουνάση Κων/νο

5. Μπάκα Ιωάννη

6. Τσελέντη Ιάκωβο

7. Κουκοβίνη Σταύρο

8. Γερούλη Δημήτριο

9. Σιάσιο Δημήτριο

10. Μποσνακίδη Βασίλειο

11. Νάκο Νικόλαο

12. Θεοφιλόπουλο Νικήτα

13. Κατσούλα Φώτιο και

14. Κασιδόκωστα-Κωστάκο Αναστάσιο (Π/Κ)