Επιστροφή

ΔΤ 2548, 16/01/2012, 20:00, Ανακοινώσεις

Συνεδρίασε το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2012 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε :

Α. Διατηρητέο τον Υπαρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο

Β. Διατηρητέους του Αντιστρατήγους:

 1. Βασίλειο Τουλίκα και
 2. Σωτήριο Γεωργακόπουλο

Γ. Διατηρητέους τους Υποστρατήγους του Π.Σ.

 1. Γεώργιο Μαρματάκη
 2. Βασίλειο Παπαγεωργίου
 3. Δημοσθένη Καβέτσο
 4. Κων/νο Παπαδογιαννάκη και
 5. Χρήστο Παπαδόπουλο (Υ/Γ)

Δ. κατ’ επιλογήν για τις θέσεις των Υποστρατήγων τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

 1. Κωνσταντίνο Δεσινιώτη και
 2. Δημήτριο Ζάχο

Ε. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστρατήγους του Π.Σ.

 1. Κων/νο Πετρόπουλο
 2. Χρήστο Ψυχογιό
 3. Ανάργυρο Γιαννακόπουλο
 4. Αναστάσιο Βλάχο και
 5. Αργύριο Βελέντζα

Στους αποστρατευθέντες αξιωματικούς με το βαθμό του Υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε:

Α. Διατηρητέους τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

 1. Περικλή Κούτρη
 2. Νικόλαο Σφήκα
 3. Θεόδωρο Γεωργιόπουλο
 4. Διαμαντή Κανελλόπουλο
 5. Χρήστο Δημητρακόπουλο
 6. Παναγιώτη Σκόνδρα
 7. Αντώνιο Αβραμίδη
 8. Δημήτριο Στάμο
 9. Μαρίνο Δαριβιανάκη (ΠΛ) και
 10. Κων/νο Φαφούτη (Υ/Γ)

Β. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπυράρχους Π.Σ.

 1. Γεώργιο Βαλοδήμο
 2. Νικόλαο Δούκα
 3. Δημήτριο Γιαννακόπουλο
 4. Χρήστο Σταυρόπουλο
 5. Αθανάσιο Μπέη
 6. Ιωάννη Τσουρούλα
 7. Βασίλειο Παυλακάκη
 8. Κων/νο Μαρνέρα
 9. Κων/νο Κουκή
 10. Γεώργιο Τρυγώνη και
 11. Καραθανασόπουλο Δημήτριο (Π/Κ)