Επιστροφή

ΔΤ 2554, 23/01/2012, 19:30, Ανακοινώσεις

                                          

Σχετικά με τις πληροφορίες οι οποίες διοχετεύονται στο κέντρο και την περιφέρεια που αφορούν «επικείμενη κατάργηση περιφερειακών ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος» από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διευκρινίζεται ότι:

Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στο επίπεδο Ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε από στελέχη του Π.Σ., για το λόγο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και ως εκ τούτου το Υπουργείο δεν έχει καμία ανάμειξη και ενημέρωση.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, η Επιτροπή θα υποβάλει το πόρισμά της στον Αρχηγό και θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος. Και μόνον τότε, θα υποβληθεί προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μέχρι σήμερα, επέλεξε το δρόμο του διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Το ίδιο θα γίνει και τώρα.