Επιστροφή

ΔΤ 2566a, 19:30, 10/02/2012, Συμβάντα

 

Σχετικά με ανακοίνωση της Ε.Α.Π.Σ για "προεκλογικές προσλήψεις Πυροσβεστών" σας γνωρίζουμε ότι :

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, με πλήρη διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια, έχει εφαρμόσει στο ακέραιο το Ν.3938/31-3-2011 καθώς και την Υπουργική Απόφαση 12077/15-7-2011, που περιγράφει επακριβώς τις διαδικασίες πρόσληψης των 4000 Πυρ/στων πενταετούς απασχόλησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά σε διαγωνισμό πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπήρχε εποπτεία του διαγωνισμού από τριμελή Επιτροπή που αποτελούνταν από έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, από έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π και έναν Ανώτερο Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος που προήλθε κατόπιν κληρώσεως.