Επιστροφή

ΔΤ 342a, 05/02/2002, 11:00, Ανακοίνωση

Σας πληροφορούμε ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, στην οδό Θερίσσου 69 και Μίνωος στο Ηράκλειο Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί άσκηση, σε συνεργασία των Πυροσβεστικών δυνάμεων της Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Κρήτης, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (3ης Ε.Μ.Α.Κ.), της Π.Υ. Ηρακλείου, των Εθελοντών του Π.Σ. και των φορέων του Ε.Κ.Α.Β, ΕΛ.ΑΣ, Λιμεναρχείου, Π.Σ.Ε.Α, Δήμου, Νομαρχίας, Περιφέρειας, Πολεοδομίας, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε και όλοι οι οποίοι εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε τέτοιου είδους περαστικά.

Η άσκηση με την επωνυμία ΄΄Διάσωση σε καταστροφή από σεισμό΄΄ έχει σκοπό:
-Την αναβάθμιση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ γενικά των εμπλεκομένων Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
-Τη βελτίωση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών π.χ. Ε.Κ.Α.Β, Π.Σ.Ε.Α, ΕΛ.ΑΣ, Εθελοντικές ομάδες κ.τ.λ.
-Στην ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ και απόκτηση ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων σε συμβάντα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα ως προς τη φύση τους.
-Στη διαπίστωση της ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ και ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ των διαθέσιμων ΜΕΣΩΝ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ της χρήσης των οποίων συνιστά την αποτελεσματική επέμβαση.
-Στην αξιοποίηση με το βέλτιστο δυνατό τρόπο του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ και του υπάρχοντος ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
-Τέλος στον εντοπισμό ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ και ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ και στη λήψη κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό αυτών.

Έχει επιλεγεί ένα σενάριο περιορισμένης έκτασης μετά από κατεδάφιση διώροφου κατοικίας από το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης με τρόπο ώστε να πλησιάσουμε τις πραγματικές συνθήκες κατάρρευσης κτιρίου από σεισμό.

Παρακαλούμε για τη δημοσιογραφική και τηλεοπτική κάλυψη της άσκησης.