Επιστροφή

ΔΤ 364a, 02/03/2002, 14:05, Ανακοίνωση

Συνεδρίασε σήμερα, στις 2 Μαρτίου 2002, το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2002 των Αξιωματικών του Σώματος και προήγαγε στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους Νικόλαο Παπαμίχο και Στυλιανό Κανέλλο. Στη συνεχεία έκρινε αποστρατευτέους τους Πυράρχους: Ανδρέα Λεδάκη, Κωνσταντίνο Ψαρρά, Αναστάσιο Μπόμπορη, Γεώργιο Καρνασιώτη, Γεράσιμο Μουρτζά, Γεώργιο Κοντογιάννη, Σπυρίδωνα Λαβράνο, Βασίλειο Μπελεγρίνο, Δημήτριο Μήττα, Φίλιππο Τσόλκα, Δημήτριο Ζινάπη, Δημήτριο Σφέτσα, Ιωάννη Χρά, Κωνσταντίνο Κακουλίδη, Αναστάσιο Χρυσάφη, Αργύριο Σταυρόπουλο, Στυλιανό Ταβλαρίδη, Γεώργιο Κοκόνογλου και Γεώργιο Κάτσουλα.
Το ίδιο Συμβούλιο προήγαγε στο βαθμό του Πυράρχου τους: Βασίλειο Μητρέντζη, Σπυρίδωνα Μαλιδέλη, Βύρωνα Τόλκα, Γρηγόριο Μπαϊράμη, Δημήτριο Κάκκο, Φώτιο Παππά, Θεμιστοκλή Αθανασιάδη, Κων/νο Πεππέ, Χριστόφορο Πιτσογιάννη, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Ιωάννη Ζαχίλα, Νικόλαο Νικολακόπουλο, Γεώργιο Κονίδα, Κυριάκο Αντωνιάδη, Στυλιανό Μαστοράκη, Ιωάννη Ντόκα, Νικόλαο Ποθητό, Γεώργιο Παρασχόπουλο και Βασίλειο Κεσαπίδη. Τέλος, το Συμβούλιο προήγαγε στο βαθμό του Αντιπυράρχου 22 Επιπυραγούς.