Επιστροφή

ΔΤ 442a, 21/05/2002, 20:20, Εκδηλώσεις

Εκδήλωση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Συντονιστικού Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), η καθιερωμένη ετήσια παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των τελειοφοίτων σπουδαστών της Σχολής Δοκίμων Ανθυποπυραγών του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
1. Η καταστροφή των διδύμων πύργων στη Νέα Υόρκη.
2. Η επίδραση του σεισμού στην ψυχολογία του ανθρώπου.
3. Συσχέτιση γεωλογικού υποβάθρου έντασης - παραμόρφωσης του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.
4. Πολιτική προστασία στις φυσικές καταστροφές.
5. Συλλογή - αποδελτίωση περιγραφών διασωστών και διασωζομένων από τους τελευταίους σεισμούς.

Η καθοδήγηση των σπουδαστών έγινε από τους:
α) Παναγιώτη Τουλιάτο - Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ.
β) Κωνσταντίνο Κοροντζή - Αξιωματικό Π.Σ.

Οι εργασίες των τεταρτοετών σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας χαρακτηρίστηκαν από πληρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ η ενδελεχής και πολύπλευρη προσέγγιση των θεμάτων εντυπωσίασε το ακροατήριο.

Με τις εργασίες αυτές η Πυροσβεστική Ακαδημία φιλοδοξεί, ως ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, να συμβάλλει με την επιστημονική έρευνα στην "οχύρωση" της χώρας κατά του σεισμού, αλλά και στην καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών του.