Επιστροφή

ΔΤ 451, 30/05/2002, 08:00, Δραστηριότητες

Η ετήσια άσκηση του Πυροσβεστικού Σώματος με την ονομασία "Εγκέλαδος 2002", που αφορά επεμβάσεις για παροχή βοήθειας σε περίπτωση σεισμού, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31-05-2002 και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων, στη Δραπετσώνα του Πειραιά. Στην άσκηση θα λάβουν μέρος οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Πειραιά και η 1η Ε.Μ.Α.Κ.. Το γενικό πρόσταγμα της άσκησης θα έχει ο Β' Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Γεώργιος Γεωργιάκος.
Η άσκηση αυτή έχει σκοπό:
-- Τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του συντονισμού του εμπλεκόμενου προσωπικού.
-- Την εξοικείωση και απόκτηση εμπειρίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε ατυχήματα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα ως προς τη φύση τους.
-- Τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας και επάρκειας των διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού.
-- Τον εντοπισμό αδυναμιών και ελλείψεων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό αυτών.