Επιστροφή

ΔΤ 456, 04/06/2002, 19:00, Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο του Πυρ/κού Σώματος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που εορτάζεται στις 5 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, διοργανώνουν συνεντεύξεις τύπου στις έδρες των Περιφερειακών Δ/σεων (πλην Αττικής), καθώς επίσης και στις Πυρ/κές Υπηρεσίες των νησιών Ανατολικού Αιγαίου, Χίου, Ρόδου, Κω, Σάμου και των νησιών του Ιονίου, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας. Θέμα της συνέντευξης είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η λήψη προληπτικών μέτρων ενόψει της νέας "αντιπυρικής περιόδου 2002".
Για τη σημασία της ημέρας, ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Παναγιώτης Φούρλας, προέβη στην παρακάτω δήλωση:
"Γιορτάζουμε σήμερα την παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος και την 31η κατά σειρά, μετά την καθιέρωσή της, στην πρώτη διάσκεψη του ΟΗΕ για το περιβάλλον, στη Στοκχόλμη, το 1972.
Το περιβάλλον, ως σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων και στοιχείων που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση, μας επηρεάζει όλους τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί μια καινούργια πρόκληση για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που ξεπερνά πλέον τον παραδοσιακό τους ρόλο.
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της αποστολής μας. Σήμερα, η αποτροπή της ρύπανσης σ' όλες τις μορφές της, η διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων, η διατήρηση της φύσης και του τοπίου της χώρας μας, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα πολιτικής προστασίας, δεν μπορούν παρά να αποτελούν πρωταρχικούς και θεμελιώδεις στόχους του Σώματος. Και αυτό γιατί, παρά την τεράστια τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, οι σύγχρονες κοινωνίες καθίστανται όλο και περισσότερο ευάλωτες στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
Ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται σήμερα μπροστά στην πρόκληση της συνεργασίας και της κοινής προσπάθειας για τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων μέσω της τρέχουσας γνώσης και των τεχνολογικών δυνατοτήτων.
Aπό τις σοβαρότερες πηγές κινδύνων και καταστροφών για τον άνθρωπο είναι η πυρκαγιά, που τον συνοδεύει σταθερά από τα πρώτα του βήματα στον πλανήτη. Η πυρκαγιά της υπαίθρου θεωρείται κύρια αιτία πρόκλησης μεγάλων φυσικών καταστροφών, απειλώντας όλο και περισσότερες περιοχές ανά την υδρόγειο, μολύνοντας το περιβάλλον με τη διάχυση/έκλυση τοξικών καυσαερίων στην ατμόσφαιρα.
Από το 1998, η Πολιτεία ανέθεσε στο Πυροσβεστικό Σώμα και την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης. Διανύουμε τον πέμπτο χρόνο, το Σώμα βρίσκεται σε μία σταθερή ανοδική πορεία και θεωρώ ότι καταξιώνεται ολοένα και περισσότερο στη συνείδηση του πολίτη, καθώς οι προσπάθειες που καταβάλλουμε άρχισαν να αποδίδουν. Το 2001 ήταν μια πετυχημένη χρονιά από πλευράς καμένων δασικών εκτάσεων, χωρίς να παραγνωρίζονται, βέβαια, οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν.

Η νέα αντιπυρική περίοδος ήδη ξεκίνησε και οι αυξημένες βροχοπτώσεις μας έδωσαν χρόνο για καλύτερη προετοιμασία, αύξησαν όμως τον όγκο της παρεδάφιας βλάστησης, γεγονός που θα βοηθήσει στην εκδήλωση και την εξέλιξη των πυρκαγιών. Κατά συνέπεια, αναμένουμε μία δύσκολη χρονιά. Ήδη, έχουμε προχωρήσει στο σχεδιασμό και τη σταδιακή υλοποίηση μιας σειράς μέτρων, με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνωση του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης, αλλά και στη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου και της υποδομής που θα οδηγήσει στη βελτίωση του μηχανισμού αυτού προϊόντος του χρόνου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, ότι η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας μας θα αποτελεί συνεχώς πρωταρχικό και καθημερινό στόχο. Και αυτό γιατί, τα δάση δεν είναι απλώς σύνολα δέντρων, αλλά πλούσια χερσαία οικοσυστήματα με πολυάριθμα είδη ζώων και φυτών, που συνδέονται μεταξύ τους με πολύπλοκες οικολογικές σχέσεις. Άλλωστε, όπως έχει τονισθεί στους ορισμούς της αειφόρου ανάπτυξης, που ασπάζεται σήμερα η Ευρώπη, η ισότητα αυτή ισχύει τόσο ανάμεσα στα μέλη της παρούσας γενιάς, όσο και ανάμεσα σ' αυτήν και τις μελλοντικές γενιές. Η σημερινή γενιά οφείλει όχι μόνο να διατηρήσει και να αποκαταστήσει τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά που παρέλαβε, αλλά και να την κληροδοτήσει ανέγγιχτη στην επόμενη γενιά".