Επιστροφή

ΔΤ 476a, 25/06/2002, 11:30, Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Στις 26 Ιουνίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά), η τελετή ορκωμοσίας των 132 Νέων Ανθυποπυραγών.
Το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμο με τα Α.Ε.Ι., η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ (8) εξάμηνα και σ' αυτό φοιτούν:
- Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί που προέρχονται από τις τάξεις του Σώματος και εισάγονται με το σύστημα των Γενικών εξετάσεων από τις δέσμες 1η και 4 η και
- Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί που προέρχονται από αποφοίτους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), διπλωματούχων Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών (Χημικών, Φυσικών, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Νομικής-Τμήμα Νομικό, Οικονομικών Επιστημών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Πτυχιούχων Πληροφορικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Δασολόγων φυσικού περιβάλλοντος).
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους οι νέοι Ανθυποπυραγοί εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και πρακτικά σε θέματα που έχουν σχέση με την πυρόσβεση, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, την ανακριτική και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία τους καθιστά ικανούς για να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Τα πτυχία στους νέους Αξιωματικούς θα επιδώσει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.