Επιστροφή

ΔΤ 673, 03/03/2003, 17:30, Ανακοίνωση

Συνεδρίασε σήμερα στις 3 Μαρτίου 2003 το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2003 των Αξιωματικών του Σώματος και έκρινε

Α. διατηρητέους τους:

α. Αντιστρατήγους Π.Σ.

(1) Αχιλλέα Κοντογιώργο Α' Υπαρχηγό.
(2) Γεώργιο Γεωργιάκο Β' Υπαρχηγό

β. Υποστρατήγους Π.Σ.

(1) Ανδρέα Κόη
(2) Χρήστο Μητροπέτρο

γ. Αρχιπυράρχους

(1) Παναγιώτη Σκυριανό
(2) Γεώργιο Θεάκο
(3) Παναγιώτη Σπυρόπουλο
(4) Κωνσταντίνο Ζωητό
(5) Νικόλαο Παπαμίχο

Β. προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου Π.Σ. τον Αρχιπύραρχο Χρήστο Σμέτη και
Γ. ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Υποστρατήγους Π.Σ.

(1) Αναστάσιο Μουρβάκη

β. Αρχιπυράρχους

(1) Χαράλαμπο Κοντονή
(2) Ιωάννη Ζαφειρόπουλο
(3) Μιχαήλ Πανουσόπουλο
(4) Μιχαήλ Μηλάκη
(5) Δημήτριο Σολδάτο
(6) Στυλιανό Κανέλλο

 

 


2. Στη συνέχεια συνεδρίασε το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος και έκρινε

Α. προακτέους:
α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους

(1) Κων/νο Χατζηαγγέλου
(2) Ηλία Καραχάλιο
(3) Στέφανο Σωτηρόπουλο
(4) Γεώργιο Καρδάρα
(5) Γεώργιο Αξιωτάκη
(6) Σπυρίδων Παππά
(7) Χρήστο Χίνο

β. στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους

(1) Κων/νο Ζανιά
(2) Δημοσθένη Ντίντα
(3) Χαράλαμπο Παντζαρτζή
(4) Αλέξανδρο Μίχο
(5) Γεώργιο Τσοχαντάρη
(6) Κων/νο Παπαγρηγοράκη
(7) Σπυρίδων Κατέρη
(8) Σπυρίδων Μουρατίδη
(9) Ανδριανό Γκουρμπάτση
(10) Παναγιώτη Δημητρίου
(11) Γεώργιο Κασάπη
(12) Δημήτριο Φαφούτη
(13) Ιωάννη Βελέντζα
(14) Αθανάσιο Κότσια
(15) Δημήτριο Τέγο

Β. ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Πυράρχους

(1) Κυριάκος Κύρου
(2) Ευάγγελο Σταμίγκο
(3) Γεώργιο Πιπήρο
(4) Σωτήριο Κατσαντώνη
(5) Κων/νο Κολοκυθά
(6) Ηλία Κωστελίδη
(7) Ιωάννη Καλλιμάνη
(8) Χρήστο Μποβιάτση
(9) Ελευθέριο Παπουτσόπουλο
(10) Ματθαίο Μιχαλιτσλή
(11) Κων/νο Πεππέ
(12) Γεώργιο Κονίδα
(13) Χρήστο Χατζηβασιλειάδη
(14) Δημήτριο Αραλάγιο
(15) Λάμπρο Ντούλα
(16) Γεώργιο Παρασχόπουλο

Γ. Τέλος, το ίδιο Συμβούλιο προήγαγε στο βαθμό του Αντιπυράρχου 21 Επιπυραγούς.

Ο Τμηματάρχης Δημοσίων Σχέσεων

Ιωάννης Καπάκης
Πυραγός