Επιστροφή

ΔΤ 737a, 18/06/2003, 22:30, Εκδηλώσεις

Στις 24 Ιουνίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά), η τελετή ορκωμοσίας των 103 νέων Ανθυποπυραγών.
Το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμο με τα Α.Ε.Ι., η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ (8) εξάμηνα και σ' αυτό φοιτούν:
- Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που προέρχονται από τις τάξεις του Σώματος και εισάγονται με το σύστημα των Γενικών εξετάσεων Λυκείου.
- Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και συγκεκριμένα πτυχιούχοι Δασολόγοι φυσικού περιβάλλοντος.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, οι νέοι Ανθυποπυραγοί εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και πρακτικά σε θέματα που έχουν σχέση με την πυρόσβεση, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, την ανακριτική και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία τους καθιστά ικανούς για να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Τα πτυχία στους νέους Αξιωματικούς θα επιδώσει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.