Επιστροφή

ΔΤ 845,14/12/2003, 20:30 , Δραστηριότητες

Σύσκεψη με θέμα: απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2003, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Ερευνών την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2003 και Ω/09:30 π.μ., μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων υπό την προεδρία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιου Φλωρίδη.
Σκοπός της σύσκεψης είναι αφενός ο απολογισμός δράσης της αντιπυρικής περιόδου, που έληξε, και αφετέρου, ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και αδυναμιών, που παρουσιάσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα αυτό. Επιπλέον, η σύσκεψη αυτή αποτελεί την έναρξη για την προετοιμασία της νέας αντιπυρικής περιόδου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιασθούν στους συμμετέχοντες αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την αντιπυρική περίοδο 2003 καθώς επίσης και συγκριτικά στοιχεία από τις προηγούμενες περιόδους.
Παρακαλούμε για τη δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης.