Επιστροφή

ΔΤ 846a, 16/12/2003, 16:15, Δραστηριότητες

Πραγματοποιήθηκε σήμερα και ώρα 9:30 στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σύσκεψη με θέμα "Απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2003".
Σκοπός της σύσκεψης ήταν, αφενός ο απολογισμός δράσης της προηγούμενης αντιπυρικής περιόδου και αφετέρου, ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και αδυναμιών που παρουσιάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα αυτό. Επίσης η σύσκεψη αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την προετοιμασία της νέας αντιπυρικής περιόδου.
Η βασική επισήμανση από όλους τους συμμετέχοντες ήταν, η προηγούμενη αντιπυρική περίοδος υπήρξε πετυχημένη. Πιο συγκεκριμένα ο Υ.Δ.Τ. κ. Γ. Φλωρίδης επισήμανε ότι: "η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη από πλευράς καιρικών συνθηκών, με νωπές στη μνήμη μας τις μεγάλες καταστροφές που υπήρξαν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη μας. Η Ελλάδα μέσα σ' αυτό το δυσοίωνο περιβάλλον, τα κατάφερε, με συντονισμένες προσπάθειες και η φετινή χρονιά ήταν η καλύτερη από άποψη αποτελεσμάτων τα τελευταία πενήντα χρόνια, όχι με συνθήματα και ευχές αλλά με εκπαίδευση του προσωπικού και σωστό σχεδιασμό. Η ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυρ/κό Σώμα το 1998 ήταν μία σωστή επιλογή. Με παρακαταθήκη μία τεράστια επένδυση σε εξοπλισμό και καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης, το 2004 δεν πρέπει να υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για αστοχίες".
Ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντι/γος Π. Φούρλας υπογράμμισε τον υψηλό βαθμό συνεργασίας με όλους τους φορείς, η οποία ήταν άψογη. "Η συμμετοχή του Υπουργείου Γεωργίας ήταν καλή και ουσιαστική, ενώ η εμπειρία και η επιστημονική κατάρτιση των δασολόγων, συνέβαλε ουσιαστικά στο σχεδιασμό κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία ενεργοποίησε το δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που προσέφερε ουσιαστική βοήθεια. Έχουμε ελαχιστοποιήσει τον δείκτη των καμένων εκτάσεων, το οποίο μας επιφορτίζει με την υποχρέωση να τον διατηρήσουμε τουλάχιστον στα επίπεδα αυτά, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, που ενδεχομένως να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, όπως φέτος οι αυξημένες θερμοκρασίες και οι δυνατοί άνεμοι".
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος υπό την προεδρία του Υ.Δ.Τ. κ. Γ. Φλωρίδη. Ο υφυπουργός Δ.Τ. Τσερτικίδης Παντελής, ο Γ.Γ. του Υ.Δ.Τ. κ. Δ. Ευσταθιάδης, ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Π. Φούρλας, οι Υπαρχηγοί του Π.Σ. Αντιστράτηγοι Α. Κοντογεώργος και Γ. Γεωργιάκος, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Υ.ΕΘ.Α. (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.- Γ.Ε.Σ. - Γ.Ε.Ν. - Γ.Ε.Α.), Δημ. Ταξ. (ΕΛ.ΑΣ), Ανάπτυξης, Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων, Γεωργίας, Πολιτισμού, και Μεταφορών και Επικοινωνιών, οργανισμών Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και επιτελείς του Π.Σ.