Επιστροφή

ΔΤ 866a, 13/01/2004, 15:30, Ανακοίνωση

Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με τις μισθώσεις από το Πυροσβεστικό Σώμα ελικοπτέρων για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης και προς αποκατάσταση της αλήθειας κατά το μέρος που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνουμε ότι:
1. Από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό Σώμα το 1998 και μέχρι σήμερα, όλες οι μισθώσεις ελικοπτέρων που πραγματοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της αποστολής του έγιναν με βάση την κείμενη σχετική νομοθεσία, από τα προβλεπόμενα συλλογικά όργανα, υπηρετώντας πιστά τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας των ενεργειών του.
Όλες οι σχετικές με τα δημοσιεύματα συμβάσεις ελέγχθηκαν από τα αρμόδια κατά το Σύνταγμα και τους νόμους όργανα, αρχές και δικαστήρια, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και βρέθηκαν όλες νόμιμες.
2. Ειδικότερα για έγγραφα που πρέπει να εκδίδουν άλλες κατά νόμο, λόγω αρμοδιότητας αρχές ως απαιτούμενα στον ανωτέρω διαγωνισμό, η Υπηρεσία ενήργησε ως όφειλε σύμφωνα με το περιεχόμενο των εγγράφων των Υπηρεσιών αυτών (Υ.Π.Α., Ελεγκτικό Συνέδριο, Ε.Σ.Ρ.).
Έτσι ενήργησε και αναφορικά με το πιστοποιητικό τύπου των ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης, το οποίο είναι έγγραφο που απαιτείται ή όχι από την ΥΠΑ για την έγκριση πτήσεων των ελικοπτέρων.
3. Σχετικά με την καταβολή Φ.Π.Α. για την μίσθωση των ελικοπτέρων από το 2000 και μετά απαλλάσσουν την δαπάνη από το Φ.Π.Α. οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2859/2000. Οι μέχρι τώρα υπογραφείσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης με ελικόπτερα έχουν ελεγχθεί για τη νομιμότητά τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ουδέποτε τέθηκε θέμα μη νομιμότητας ως προς αυτό το σημείο. Τέτοιο θέμα δεν έχει τεθεί ούτε από την Υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου η οποία ελέγχει τις δαπάνες και εκδίδει τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμών.
4. Σχετικά με τις καταγγελλόμενες μυστικές συσκέψεις επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν μυστικές συσκέψεις ή συναντήσεις του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου κ.Παναγιώτη Φούρλα με τον Διοικητή της ΥΠΑ, στελέχη της SCORPION και το Ρώσο Πρέσβη. Ο παραπάνω ισχυρισμός είναι ψευδέστατος, ανυπόστατος και κατά συνέπεια συκοφαντικός.
5. Προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και να καταδειχθεί το ανυπόστατο των ισχυρισμών των δημοσιευμάτων κατά το μέρος που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα. Με πρωτοβουλία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος οι σχετικοί φάκελοι των διαγωνισμών, αν και η νομιμότητα τους έχει ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάστηκαν με το υπ' αριθ.1105/13-1-2004 έγγραφο του Α.Π.Σ. στον Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών κ.Παπαγγελόπουλο για διερεύνηση.
6. Η αποτελεσματικότητα της δράσης του Πυροσβεστικού Σώματος καταδεικνύεται κατά τον καλύτερο τρόπο με τον περιορισμό των καταστροφών από τις δασικές πυρκαγιές, γεγονός αντιληπτό από την ελληνική κοινωνία.
7. Τέλος από τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης των μισθωμένων εναέριων μέσων προκύπτει σαφέστατα μείωση της δαπάνης για την δασοπυρόσβεση με ελικόπτερα σε σύγκριση με το 2002 κατά 20%.