Επιστροφή

ΔΤ 933a, 20/04/2004, 11:30, Ανακοινώσεις

Συνεδρίασε σήμερα, 20/04/2004 και ώρα: 11:30, το Κ.Υ.Σ.Ε.Α. και επέλεξε για Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τον Αντιστράτηγο Χρήστο Σμέτη, μετά την παραίτηση του κυρίου Πα-ναγιώτη Φούρλα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Χρήστος Σμέτης, γεννήθηκε το 1949, στο Μοσχολούρι Καρδίτσας. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1973 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1978. Υπηρέτησε σε πολλές νευραλγικές Υπηρεσίες του Σώματος ως Διοικητής, μεταξύ αυτών στη Διοίκηση Π.Υ. Δυτικής Αττικής, στην Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ. Βορείου Αιγαίου και στην 1η Ε.Μ.Α.Κ., όπου διακρίθηκε για τις επιχειρησιακές του ικανότη-τες. Το Μάρτιο του 2003, προήχθη σε Υποστράτηγο και ανέλαβε καθήκοντα Δ/τού Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, θέση στην οποία υπηρετούσε μέχρι σήμερα.
Έχει λάβει μέρος και διευθύνει το επιχειρησιακό έργο σε μεγάλες πυρκαγιές και διάφορα άλλα ση-μαντικά συμβάντα. Προήχθη σε όλους τους βαθμούς κατ' εκλογή και έχει τιμηθεί με πολλούς ε-παίνους, με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα, το Χρυσό Σταυρό της Τιμής, τον Ανώ-τερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα και τον Ταξιάρχη της Τιμής. Ο Αρχηγός ανήκει στην κατηγορία των διακεκριμένων στελεχών του Σώματος και από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με τα εκάστοτε προβλήματα του Σώματος και της πυροπροστασίας της χώρας μας. Διακρίνεται για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την τόλμη, το θάρρος, τη μεθοδικότητα, την εργατικότητα και την επαγγελματική του κατάρτιση. Με τη γνώση και την πείρα που διαθέτει, την προσήλωση και την έννοια της πειθαρχίας και προσωπικής ευθύνης που τον διακατέχει, είναι βέβαιο ότι θα φέρει σε πέρας το έργο που του ανέθεσε η Πολιτεία.
Η τελετή παράδοσης - παραλαβής θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ., στην οδό Μουρούζη 4, στην Αθήνα, αύριο 21-4-2004 και ώρα 10:30. Παρακαλούμε για τη δημοσιογρα-φική κάλυψη της εκδήλωσης.