Επιστροφή

ΔΤ 935, 23/04/2004, 10:30, Ανακοινώσεις

Συνεδρίασε σήμερα, στις 23 Απριλίου 2004, το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2004 των Αξιωματικών του Σώματος και έκρινε :
Α. Προακτέους:
α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους
1) Ηλιόπουλο Βασίλειο
2) Παππά Αθανάσιο
3) Τσάκουμα Παναγιώτη
4) Πετανίδη Χρήστο
5) Βασιλείου Απόστολο
6) Μαλιδέλη Σπυρίδων
β. στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους
1) Λάππα Παύλο
2) Ραχοβίτσα Γεώργιο
3) Μιχαλέα Παναγιώτη
4) Παπαθανάση Ευάγγελο
5) Γάτο Παναγιώτη
6) Τζανέτο Παναγιώτη
Β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Πυράρχους
1) Ρασιώνη Σωτήρη
2) Πανταζή Νίκο
3) Αντωνιάδη Κυριάκο
4) Τσερμετζέλη Κωνσταντίνο
5) Παππά Κωνσταντίνο
6) Φράγκο Ιωάννη
7) Δένη Αθανάσιο
8) Κατακαλίδη Αθανάσιο
9) Μακρή Ελευθέριο
Τέλος, το Συμβούλιο προήγαγε στο βαθμό του Αντιπυράρχου 20 Επιπυραγούς.