Επιστροφή

ΔΤ 963a, 28/05/2004, 12:30, Εκδηλώσεις

Στις 1 Ιουνίου 2004, ημέρα Τρίτη και Ω/10:00, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Καλυφτάκη - Κάτω Κηφισιά), η τελετή Ορκωμοσίας των 145 νέων Ανθυποπυραγών.
Η σχολή Ανθυποπυραγών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είναι ισότιμη με τα Α.Ε.Ι. και η διάρκεια φοίτησης είναι οχτώ εξάμηνα.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι νέοι Ανθυποπυραγοί εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και πρακτικά σε θέματα που έχουν σχέση, με την πυρόσβεση, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, την ανακριτική και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης η οποία τους καθιστά ικανούς να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Τα πτυχία στους νέους Αξιωματικούς θα επιδώσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης.