ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Το Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Σώματος, μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

 

Διεύθυνση, Ριζαρίου 1- 15233 Χαλάνδρι
Τηλέφωνα 24ωρης επικοινωνίας: 2132158680-2
  Fax: 2106826726

e-mail:grafeiotypoups@gmail.com


Βιογραφικό Εκπροσώπου Τύπου

Δελτία Τύπου

Διατελέσαντες Εκπρόσωποι Τύπου