Επικαιρότητα

01/05/2022
«Εν πάσι γαρ τοις φυσικοίς ενεστί τι θαυμαστόν» Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.

27/04/2022
Στις αρχές Απριλίου του 2022, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Κτίριο Φάρος), το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την εκπαίδευση των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος που θα αναλάβουν το ρόλο του Συνδέσμου Αξιωματικού Ξένων Αποστολών.

21/04/2022
«Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023»

21/04/2022
Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

20/04/2022
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

19/04/2022
Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για το διαγωνισμό πρόσληψης πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα.

19/04/2022
Κοινοποίηση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων, μετά τη διαδικασία κληρώσεων, για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022.

18/04/2022
Με τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Αττική, ολοκληρώθηκε η σειρά συναντήσεων σε όλη την Ελλάδα μεταξύ των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για συναντήσεις που σηματοδοτούν μια νέα αρχή στη συνεργασία των δύο υπηρεσιών, μετά από 24 χρόνια, για την καλύτερη προετοιμασία του μηχανισμού ενόψει αντιπυρικής περιόδου.

15/04/2022
Κοινοποίηση αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022

14/04/2022
Ολοκληρώνεται σταδιακά η σειρά συναντήσεων σε όλη την Ελλάδα των στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας – συναντήσεις που σηματοδοτούν μια νέα αρχή στη συνεργασία μεταξύ των δύο υπηρεσιών, μετά από 24 χρόνια. Σήμερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Αμυρά, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά και τον Γενικό Γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνο Αραβώση.