Επικαιρότητα

16/05/2023
Στο πλαίσιο υλοποίησης των διαδικασιών (Abbreviated Portfolio of Evidence), που απαιτούνται για την πιστοποίηση της Ελληνικής Ευρωπαϊκής ικανότητας ‘Έρευνας και Διάσωσης σε αστικό περιβάλλον - Medium Urban Search and Rescue Team (GR/MUSAR) - σύμφωνα με τις απαιτήσεις του International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG), διεξήχθη το χρονικό διάστημα 09 και 10 Μαΐου 2023 άσκηση πεδίου με σενάριο σεισμό, στο Κέντρο Eκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στη Νέα Μάκρη Αττικής

16/05/2023
«Κοινοποίηση αποτελεσμάτων πανελλαδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη είκοσι πέντε (25) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα από επιτυχόντες-επιλαχόντες διαγωνισμού - Ενημέρωση υποψηφίων»

16/05/2023
Περισσότερους από 180 πυροσβέστες από πέντε ευρωπαϊκές χώρες θα υποδεχθεί κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου η χώρα μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προ-εγκατάστασης πυροσβεστών που θα υλοποιηθεί και φέτος μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

15/05/2023
Η άσκηση πεδίου δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2023», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, σε όλες τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) της Επικράτειας.

14/05/2023
Μάνα, μια λέξη που μας γεμίζει με χαρά, ασφάλεια και θαλπωρή. Είναι ο στυλοβάτης της οικογένειας, η πύλη της ζωής.

12/05/2023
Την 12η Μαΐου του 1930, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4661 «Περί διοργανώσεως Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας ἐν τῶ κράτει». Σύμφωνα με αυτόν, ιδρύεται το Πυροσβεστικό Σώμα με ανεξάρτητη υπόσταση, με πλήρη αυτοδιοίκηση, σε μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών, με αποστολή την πυροπροστασία, την πυρόσβεση και τη διάσωση στην πατρίδα μας

10/05/2023
«Διενέργεια πανελλαδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη είκοσι πέντε (25) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα από επιτυχόντες-επιλαχόντες διαγωνισμού - Ενημέρωση υποψηφίων».

10/05/2023
«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη εκατόν τριάντα τριών (133) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».

10/05/2023
«Διαδικασία κάλυψης εκατόν τριάντα τριών (133) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης- Ενημέρωση υποψηφίων».

10/05/2023
«Κοινοποίηση πινάκων βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίων ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»